People

Xiaogang LIU
(Ph.D., University of Cambridge 2014)
Principle Investigator
xiaogang_liu@sutd.edu.sg

Priya YADAV
(Ph.D. National University of Singapore, 2018)
Postdoctoral Research Fellow

Xia WU
Ph.D. Candidate (Sep 2019 intake)

Supphachok CHANMUNGKALAKUL
Ph.D. Candidate (Jan 2020 intake)

Syed Ali Abbas ABEDI
Ph.D. Candidate (Sep 2020 intake)
syedaliabbas_abedi@mymail.sutd.edu.sg

Tianruo SHEN
Ph.D. Student (Sep 2021 intake)

Shanmugham MEYAMMAI
Ph.D. Student (Sep 2021 intake)
Co-supervised by Professor Leo Chen Huei

Shiqing HUANG
Visiting Student

Bryan HUI
Ph.D. Student (Sep 2022 intake)

Alumni:

 • Weijie Chi (Postdoctoral Research Fellow, 2017-2021; Currently a full professor at Hainan University, China)
 • Chao Wang (Postdoctoral Research Fellow II, 2018-2022)
 • Davin Tan (Postdoctoral Research Fellow, 2021-2022)
 • Tianruo Shen (M.Eng. Student, 2019-2021)
 • Mingyan Jia (Visiting Researcher, 2021-2022)
 • Wenda Zhang (Visiting Researcher, 2021-2022)
 • Hao Mengyao (PhD student, Beijing Institute of Technology, Visiting Student, 2019-2020)
 • Gao Ying (Lecturer, Jilin Engineering Normal University, Visiting Scholar, 2019)
 • Davin Tan (Postdoctoral Research Fellow, 2019)
 • Lee Jia Fang Rachel (Research Assistant, 2019)
 • Huang Lu (Professor, Minjiang University, Visiting Scholar, 2018)

UROP/internship students:

 • Yang Zhonghao (2021)
 • Li Xingyun (2020)
 • Alyanna Gertes Martinez (2020)
 • Sim Lewin (2020)
 • Leong Yun Qin Melody (2020)
 • Ethan Tan Xin Kai (2020)
 • Chen Xinpeng (NUS High School; 2019)
 • Kim Chunghwan (POSTECH; 2019)
 • Dong Yizhi (2019)
 • Jiang Chenxi (2019)
 • Chen Hongfang (2019)
 • Mitoshi Nandi (2018)
 • Tan Tee Meng (2018)

 

Leave a Reply