People

Xiaogang LIU
(Ph.D., University of Cambridge 2014)

Principle Investigator

xiaogang_liu@sutd.edu.sg

Weijie CHI
(Ph.D., Beijing Institute of Technology 2017)

Postdoctoral Research Fellow

Chao WANG
(Ph.D., East China University of Science and Technology 2016)

Visiting Researcher

Xia WU
Ph.D. Student (Sep 2019 intake)

Supphachok CHANMUNGKALAKUL
Ph.D. Student (Jan 2020 intake)

Tianruo SHEN
M.Eng. Student (Sep 2019 intake)

Alumni:

 • Hao Mengyao, PhD student, Beijing Institute of Technology (Visiting Student, 2019-2020)
 • Gao Ying, Lecturer, Jilin Engineering Normal University (Visiting Scholar, 2019)
 • Davin Tan (Postdoctoral Research Fellow, 2019)
 • Lee Jia Fang Rachel (Research Assistant, 2019)
 • Huang Lu, Professor, Minjiang University (Visiting Scholar, 2018)

UROP/internship students:

 • Sim Lewin (2020)
 • Leong Yun Qin Melody (2020)
 • Ethan Tan Xin Kai (2020)
 • Chen Xinpeng (NUS High School; 2019)
 • Kim Chunghwan (POSTECH; 2019)
 • Dong Yizhi (2019)
 • Jiang Chenxi (2019)
 • Chen Hongfang (2019)
 • Mitoshi Nandi (2018)
 • Tan Tee Meng (2018)

 

Leave a Reply